Maak afspraak

Raadpleging op afspraak

Een afspraak kan je maken

  • Ofwel telefonisch via telesecretariaat 02/270 33 83

Om een online afspraak te maken dient u zich eerst aan te melden om een login te bekomen:

Hoe login aanvragen ?

  1. Mail naar boone@scarlet.be met vermelding “aanvraag login”.
  2. Gelieve uw naam, voornaam, geboortedatum, adres, vast telefoonnummer, mobiel of vast telefoonnummer, mutualiteitsgegevens en rijksregisternummer mee te delen.
  3. U krijgt een mail met bevestiging van de login: gebruikersnaam en paswoord.
  4. Met deze gegevens kunt u dan inloggen in de online agenda.

Online afspraak boeken:

  • Voor iedere patiënt een aparte afspraak
  • Afspraken voor het wegsnijden van een moedervlek of ander verdacht letsel kunnen enkel maar door het secretariaat of de arts zelf gegeven worden nadat het letsel door de arts werd onderzocht.
  • Afspraken voor allergietesten kunnen enkel maar gegeven worden door het secretariaat (na akkoord van de arts) of de arts zelf nadat u ondervraagd en onderzocht werd.

Voor dringende problemen gelieve eerst uw huisarts te contacteren. Deze zal dan indien nodig met de arts zelf contact opnemen om zo vlug als mogelijk een oplossing te vinden.