Info voor patiënten

Raadpleging uitsluitend na afspraak

Afspraak kan gemaakt worden op twee manieren:

 • Via tele-secretariaat:
  • 02/270 33 83.
  • U kunt bellen van maandag tot vrijdag tussen 7h30 en 23h00.
 • Via online agenda:
  • Voor iedere patiënt een aparte afspraak
  • Afspraken voor het wegsnijden van een moedervlek of ander verdacht letsel kunnen enkel maar door het secretariaat of de arts zelf gegeven worden nadat het letsel door de arts werd onderzocht.
  • Afspraken voor allergietesten kunnen enkel maar gegeven worden door het secretariaat of de arts zelf nadat u ondervraagd en onderzocht werd.

Dringende afspraken

Voor dringende problemen gelieve eerst uw huisarts te contacteren. Deze zal dan indien nodig met de dermatoloog zelf contact opnemen om zo vlug als mogelijk een oplossing voor uw probleem te vinden.

Afspraak annuleren of verplaatsen

 • Dit kan gebeuren op de online booking site mits gebruik van gebruikersnaam en paswoord.
 • Dit kan ook telefonisch gebeuren.

Gelieve tijdig (>24h) uw afspraak te annuleren of te verplaatsen. Zo geeft u immers iemand anders de kans om op dat moment te consulteren. Een niet nagekomen afspraak kan leiden tot het betalen van een vergoeding zoals voorzien door de wet.

Vragen over uw dossier, in verband met resultaten of over ingestelde behandelingen

 • Deze worden bij voorkeur gesteld via mail: boone@scarlet.be. Gelieve de vraag zeer kort en bondig te formuleren.
 • Indien het niet anders kan, kunt u telefonisch contact opnemen met het secretariaat
 • Indien u uitgebreide informatie wenst, gelieve dan naar de raadpleging te komen. Er wordt geen raadpleging gehouden via mail of telefoon.

Attesten, formulieren en voorschriften

 • Een verlenging van een voorschrift kan enkel en alleen worden bekomen als er een aan uzelf geadresseerde en van de nodige postzegels voorziene briefomslag in de brievenbus wordt gedeponeerd. Gelieve ook duidelijk te vermelden wat u graag wenst te verkrijgen.
 • Attesten en formulieren kunnen enkel tijdens een consultatie worden bekomen. Je arts mag enkel attesten schrijven die stroken met de werkelijkheid. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden.

Wat meebrengen op consultatie:

 • Identiteitskaart
 • Kleefbriefje van de mutualiteit
 • Eventueel verwijsbrief van uw huisarts
 • Overzicht van ingenomen medicatie
 • Eventueel vorige onderzoeken

Tarieven

 • De erelonen zijn conform de geldende RIZIV normen.
 • Er is mogelijkheid tot elektronisch betalen (opgelet Visa of Mastercard lukt niet)